-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700My status


-
testamenten
-
huwelijk
-
samenleven
- verklaring
- van erfrecht
- nalatenschap
 


Verklaring van erfrecht


In een akte van erfrecht verklaart een notaris wie is overleden, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij erfgenaam zijn.

Volmacht
wie vertegenwoordigt de erfgenamen?
Omdat het hele vermogen van de overledene overgaat op de gezamenlijke erfgenamen zijn zij in beginsel gezamenlijk bevoegd om de nalatenschap af te wikkelen. Dat kan onpraktisch zijn, omdat voor elke handeling telkens alle handtekeningen van de erfgenamen nodig zijn. Om dit tegen te gaan geven de gezamenlijke erfgenamen vaak volmacht aan één van de erfgenamen of aan een derde partij om de afwikkelingshandelingen te verrichten. De boedelgevolmachtigde, zoals deze persoon wordt genoemd, wordt in de verklaring van erfrecht vermeld.

Aanvaarden, verwerpen of beneficiar aanvaarden?
Zuiver aanvaarden
Van zuiver aanvaarding spreekt men als de erfenis aanvaard wordt, ongeacht of het eventuele saldo positief of negatief is. Kortom: met alle daaraan verbonden rechten en plichten.
Als iemand iets uit de erfenis ontvreemdt c.q. verdonkeremaant wordt dat juridisch gezien als het zuiver aanvaarden van de erfenis!

Beneficiair aanvaarden
Dit is een bijzondere manier van accepteren van een erfdeel. Je moet voor een beneficiaire aanvaarding wel een verklaring afleggen bij de arrondissementsrechtbank. Als er niet voldoende bezittingen zijn om de schulden te betalen, hoeft de erfgenaam het tekort niet zelf bij te betalen.

Verwerpen
Verwerpen is het niet accepteren van een erfdeel, er afstand van doen. Voor een verwerping moet een verklaring bij de rechtbank worden afgelegd.

Wettelijke verdeling
Bij de Wettelijke verdeling krijgt de langstlevende echtgenoot( of geregistreerd partner) de nalatenschap van de overleden echtgenoot (of geregistreerd partner). De kinderen krijgen een geldvordering ter grootte van hun erfdeel, die pas opeisbaar is als de langstlevende is overleden.

De wettelijke verdeling is van toepassing als de overledene geen testament heeft gemaakt en een echtgenoot of geregistreerd partner en tenminste één kind achterlaat.

 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda