-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700My status


- oprichten bv
- statutenwijziging
- minder kapitaal
- fusie
- aandelen
- overdracht

 

 

Statutenwijziging

Algemeen.

Wijzigingen in de statuten van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (kortweg aangeduid als B.V.), van een stichting of van een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid kan alleen plaatsvinden door middel van een notariële akte van statutenwijziging.

Voorafgaande aan de wijziging dient er een aandeelhoudersbesluit bij de B.V. dan wel een bestuursbesluit bij de stichting/vereniging genomen te worden, waarin besloten wordt over te gaan tot de statutenwijziging.

Soorten statutenwijzigingen:

Er zijn twee soorten statutenwijzigingen te onderscheiden, te weten de gehele statutenwijziging of de gedeeltelijke statutenwijziging. Bij een gedeeltelijke statutenwijziging kunt u bijvoorbeeld denken aan een naamswijziging, wijziging doelomschrijving of wijziging van de statutaire vestigingsplaats

Behandeling statutenwijziging

Nadat wij van u cq uw adviseur de opdracht hebben gekregen om voor u over te gaan tot statutenwijziging, bestaat de behandeling uit de navolgende werkzaamheden:

  • (eventueel opmaken) bestuursbesluit bij stichting/vereniging dan wel besluit van de algemene vergadering van aandeelhouders bij de B.V.
  • opmaken ontwerp van de akte van statutenwijziging
  • afspraak maken voor het passeren van de akte van statutenwijziging
  • maken van de doorlopende tekst. De nieuwe tekst wordt geïntegreerd in de bestaande statuten.
  • inschrijving kamer van koophandel v.w.b. de wijzigingen;
  • wijziging aandeelhoudersregister (bij B.V.).
  • aanvragen en controleren uittreksel kamer van koophandel


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda