-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5204720 My status


- oprichten bv
- statutenwijziging
- minder kapitaal
- fusie
- aandelen
- overdracht

 


Oprichten van een bv (flex bv)

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (B.V.) ook wel geheten flex-bv.

Algemeen

De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, kortweg aangeduid met B.V. is een van de meest voorkomende vormen in het vennootschapsrecht, waarin men een onderneming drijft.

 • De belangrijkste motieven waarvoor men voor deze vorm kiest zijn o.m.
 • beperking van aansprakelijkheid van de ondernemer,
 • fiscale overwegingen,
 • het waarborgen van de continuïteit van de onderneming,
 • de mogelijkheid tot het aantrekken van vermogen d.m.v. uitgifte van aandelen,
 • door overdracht van de aandelen kan het eigenaarsbelang eenvoudig worden overdragen,
 • een B.V. heeft rechtspersoonlijkheid, waardoor de vennootschap zelfstandig handelingen kan verrichten, zoals bijv. verkopen, kopen, verhuren en huren, het aannemen van personeel etc.

Persoonlijke holding

Men kan ook kiezen voor een B.V. voor een persoonlijke holding, waarbij het kapitaal wordt afgescheiden van het ondernemersrisico en/of voor uw pensioenopbouw.

Een B.V. dient bij de oprichting over een kapitaal te beschikken van minimaal 1 eurocent. Gemeld bedrag kan in contanten (inbreng in contanten) worden gestort. Oefent u echter reeds een eenmanszaak, een vennootschap onder firma of een maatschap uit, dan kan het wellicht fiscaal gunstig zijn om deze in te brengen in de B.V. in plaats van een storting in contanten. Een dergelijke inbreng noemt men: een inbreng in natura.

Het totstandkomen van een B.V. vindt plaats bij een notariële akte van oprichting.

In de oprichtingsakte is onder meer opgenomen, de naam, doelstelling, vestigingsplaats van de B.V., de grootte van het aandelenkapitaal en onder welke regeling aandelen kunnen worden overdragen (de zgn blokkeringsregeling). Deze laatste regeling vormt tevens het besloten karakter van de B.V..

Naast het opmaken van de oprichtingsakte vervult de notaris een coördinerende en controlerende rol tussen cliënt, zijn fiscale adviseur alsmede de kamer van koophandel voor het inschrijven van de B.V. in de daartoe bestemde registers.

Behandeling oprichting van uw B.V.

Nadat wij van u of uw fiscaal adviseur d.m.v. mondelinge of telefonische bespreking de opdracht hebben gekregen om voor u een B.V. op te richten, bestaat de behandeling uit de navolgende werkzaamheden:

 • overleg met u of het raadzaam is de B.V. reeds als i.o. (in oprichting) in te laten schrijven bij de kamer van koophandel. Dit is van toepassing indien u voornemens bent handelingen te gaan verrichten namens de besloten vennootschap in de periode vóór de oprichting.
 • opmaken ontwerp van de akte van oprichting
 • controle beschrijving bij inbreng in natura
 • afspraak maken voor het passeren van de akte van oprichting
 • inschrijven van de B.V. alsmede van haar bestuurders en aandeelhouders in de betreffende registers van de kamer van koophandel
 • vervaardigen aandeelhoudersregister
 • aanvragen en controleren uittreksel kamer van koophandel
 • eventueel opmaken akte van bekrachtiging (indien er handelingen zijn verricht namens de B.V. in de periode vóór de oprichting).


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda