-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700 My status


-
testamenten
-
huwelijk
-
samenleven
- verklaring
- van erfrecht
- nalatenschap
 

 

Nalatenschap:

Na het overlijden ontstaan er een aantal fases voor de erfgenamen die afhankelijk van de samenstelling van de nalatenschap van eenvoudige tot ingewikkelde afwikkeling kan resulteren.

Voor iedere nalatenschap geldt dat de 1e fase bestaat uit de verklaring van erfrecht.

Door het overlijden dient er bepaald te worden wie de erfgenamen zijn in een nalatenschap en wie er gerechtigd is de nalatenschap als zodanig af te wikkelen namens de eventuele mede-erven.

Deze verklaring van erfrecht wordt opgesteld door een notaris na diverse onderzoeken zoals : is er een testament bekend bij het Centraal Testamenten Register, zijn er kinderen en of andere afstammelingen zoals die blijken uit de uittreksels van de gemeente waar de overledene woonde.

Deze verklaring van erfrecht is onder andere nodig om over de gelden bij banken, die na een overlijden worden geblokkeerd weer over te kunnen beschikken.

Is er een eigen woning die tot de boedel behoort, dan kan met deze verklaring van erfrecht de eigendom en tenaamstelling door de notaris bij het Kadaster geregeld worden.

Zijn er vorderingen bij instanties bijv. een uitkering van een levensverzekering, dan kan met deze verklaring het geld hiervan worden opgevraagd.

Indien de erven de nalatenschap om redenen niet willen accepteren, zoals bijv door hoge schulden of omdat er omstandigheden zijn om de erfenis niet willen/kunnen aanvaarden, kan met een verklaring de erfenis bij de rechtbank worden verworpen.Er kan ook sprake zijn van een executeur-testamentair die namens de erven de nalatenschap af zal werken.

Een aanvaarding van de nalatenschap houdt altijd in alle positieve maar ook negatieve feiten.

successieaangifte
Binnen 8 maanden na het overlijden dient er bij de belastingdienst een aangifte voor het recht van successie ingediend te worden.

Indien de nalatenschap de vrijstellingen niet te boven gaat hoeft geen aangifte gedaan te worden.

U ontvangt hiervoor een papieren aangifte welke u afhankelijk van kennis en ingewikkeldheid uiteraard zelf in kunt vullen.

U kunt ook ons kantoor vragen deze aangifte voor u te verzorgen.

Boedelverdeling
Indien er minderjarigen erfgenaam zijn dient er een akte van boedelbeschrijving/ verdeling opgesteld te worden welke aan de rechtbank voorgelegd dient te worden.

Ook bij onroerende zaken is deze akte wenselijk.

In deze akte wordt de totale nalatenschap beschreven, worden de individuele erfdelen vastgesteld en worden de eventuele rechten vastgelegd.

 


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda