-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700 My status- koopcontract
- leveringsakte
- erdienstbaarheid
- hypotheekakte
- verdelingsakte
 

 

Akte van levering


Een akte van levering is het vervolg op de getekende koopovereenkomst.

Door de verkoper wordt aan koper een registergoed, bijvoorbeeld een woonhuis overgedragen.

Het huis wordt uitgebreid omschreven. De overeengekomen koopsom wordt vermeld en voor ontvangst daarvan kwijting gegeven.

Verder worden nog bijzondere bepalingen opgenomen die voor het huis van toepassing zijn, bijvoorbeeld bestaande erfdienstbaarheden (zoals een recht van uitweg over een achter het huis gelegen gang) of Algemene Voorwaarden ten behoeve van een gemeente of bouwondernemer waaraan de koper zich moet verbinden.

Verkoper is verplicht al hetgeen hem bekend is over het huis te vermelden, zo kunt u bijvoorbeeld denken aan de aanwezigheid van asbest of ondergrondse opslagtanks.

Procedure
Zodra alle benodigde gegevens en bescheiden zijn ontvangen worden de akten van levering en hypotheek opgesteld.

Bij het Kadaster wordt gecontroleerd of verkoper inderdaad eigenaar is en bevoegd is te leveren en of het huis met hypotheek is bezwaard.

De hypotheek moet bij de overdracht worden afgelost uit de verkoopopbrengst.

De notaris onderzoekt of er erfdienstbaarheden bestaan of bijzondere bepalingen die in de akte van levering dienen te worden opgenomen.

Er kan dan ook een afspraak worden gemaakt voor het passeren van de akten.

Als de datum bekend is en de verschillende financiele gegevens door ons kantoor ontvangen zijn kunnen de afrekeningen voor verkoper en koper worden gemaakt.

Op de afrekening staan vermeld: de koopsom, de te verrekenen belastingen en de verder door verkoper respectievelijk koper verschuldigde bedragen, zoals:
-voor de verkoper: een eventueel af te lossen hypotheek, de kosten van doorhaling van de betreffende hypotheek, eventuele makelaarscourtage, kosten persoonscontroles,
-voor koper: een eventueel te ontvangen hypotheekbedrag, het honorarium voor de akten van levering en hypotheek, kadastrale recherchekosten en inschrijfrecht, kosten persoonscontroles.

Nadat de akten van levering is gepasseerd wordt een afschrift bij het Kadaster ingeschreven waardoor de eigendom op koper overgaat.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda