-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700 My status- koopcontract
- leveringsakte
- erdienstbaarheid
- hypotheekakte
- verdelingsakte
 

 

Koopovereenkomst


Een koopovereenkomst is een schriftelijke afspraak tussen verkoper en koper in verband met de overdracht van bijvoorbeeld een woonhuis.

In de koopovereenkomst wordt vermeld onder welke voorwaarden verkoper op een bepaalde datum het woonhuis aan de koper levert.

Een koopovereenkomst wordt ook wel een “voorlopige” koopakte genoemd. De aanduiding “voorlopig” betekent slechts dat als in de koopovereenkomst ontbindende voorwaarden zijn opgenomen koper, (meestal) zonder kosten, van de koop kan afzien.

Ook heeft de koper 3 dagen (wettelijke) bedenktijd om de overeenkomst te ontbinden.

Een mogelijke ontbindende voorwaarde is bijvoorbeeld het financieringsvoorbehoud: koper kan de koop, als hij de financiering niet rond krijgt, onder bepaalde voorwaarden ontbinden.

Een bouwtechnische keuring kan ook een ontbindende voorwaarde zijn.

Als de verkoper een makelaar heeft ingeschakeld maakt die meestal de koopovereenkomst op. Uiteraard kunnen ook wij dit voor u doen.

Wij houden als onpartijdige derde de belangen van alle partijen in de gaten.

Wij verzorgen, op verzoek, ook de inschrijving van de koopovereenkomst in het Kadaster. Dit kan raadzaam zijn bij eventuele calamiteiten aan de zijde van de verkoper: dubbele verkoop, faillissement, schuldsanering.

Als koper niet binnen 6 maanden na de inschrijving eigenaar wordt dan verliest de inschrijving haar werking. De koopovereenkomst blijft wel geldig.

Procedure
Als een koopovereenkomst aan ons kantoor in behandeling wordt gegeven krijgen verkoper, koper en de makelaar een brief van de notaris waarin de ontvangst wordt bevestigd.

Verkoper en koper krijgen een formulier toegestuurd waarop zij gegevens kunnen invullen die voor het opstellen van de akte van levering en eventuele hypotheek nodig zijn.

Verkoper dient onder andere op te geven:
-wat zijn nieuwe adres wordt en wanneer hij verhuist,
-als het pand met hypotheek is belast, een leningnummer en de naam van de bank,
-de verschuldigde bedragen voor de onroerende zaakbelasting en de waterschapslasten, ter verrekening met koper.

Voorts hebben wij het eigendombewijs van het verkochte pand nodig. Daarin staat eventuele bijzondere bepalingen en/of erfdienstbaarheden vermeld die weer in de nieuwe akte van levering moeten worden opgenomen.

Koper dient onder andere op te geven:
-of hij een tussenpersoon heeft ingeschakeld die zijn hypotheekaanvraag verzorgt,
-de naam van de bank waar een hypotheek wordt aangevraagd.

Zodra alle benodigde bescheiden door ons zijn ontvangen kan de akte van levering worden opgesteld.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda