-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700 My status- koopcontract
- leveringsakte
- erdienstbaarheid
- hypotheekakte
- verdelingsakte
 

 

Hypotheek


U leent een bepaald bedrag van de bank, of u krijgt de mogelijkheid om tot een bepaald maximumbedrag geld op te nemen bij de bank.
Om er zeker van te zijn dat u uw verplichtingen nakomt, verleent u de bank een hypotheekrecht op uw woning. De bank krijgt bijvoorbeeld uw huis of bedrijfspand als onderpand. Mocht u uw lening niet terugbetalen, dan kan de bank zich daarop met voorrang boven andere schuldeisers verhalen door uw woning of bedrijfspand in het openbaar te verkopen (veilen).

De hypotheekverlening dient te worden vastgelegd in een notariële akte. De akte dient door de schuldenaar, een medewerker van het notariskantoor (namens de bank) en de notaris te worden ondertekend. Een afschrift van de akte wordt ingeschreven bij het Kadaster. Het is voor iedereen dan duidelijk dat u uw woning als onderpand heeft gegeven bij een bank.

Voor de bank is het belangrijk dat het onderpand zijn waarde behoudt. Vandaar dat in de notariële akte een aantal bepalingen is opgenomen, door middel waarvan de bank ‘beschermd’ wordt.
Het is bijvoorbeeld verboden om het onderpand zonder toestemming van de bank te verhuren; een verhuurd pand levert, zeker als het een woning is, veel minder op dan een leeg onderpand.

Ook mag u het onderpand niet zomaar van "aard, gedaante, inrichting of bestemming" veranderen. In het algemeen zal een verbouwing die de waarde van het onderpand verhoogt geen probleem opleveren.

Ook het vestigen van erfdienstbaarheden, kwalitatieve verplichtingen etc. met het onderpand als "lijdend erf" is niet toegestaan zonder toestemming van de bank. Lijkt me wel handig om verder toe te lichten was dit is. Wat is een lijdend erf bijvoorbeeld? Moet hier niet nog een korte eindzin komen? Gaat nu nogal abrupt over op Meer informatie?

Gang van zaken
U heeft bij uw bank of tussenpersoon een offerte getekend voor een hypotheek. In de offerte kunt u ons kantoor opgeven als het notariskantoor waar de hypotheekakte getekend dient te worden.

Nadat ons kantoor de hypotheekstukken van uw bank heeft ontvangen, wordt uw dossier opgestart. Vaak heeft de tussenpersoon (bijvoorbeeld uw makelaar of verzekeringstussenpersoon), voorafgaand aan de hypotheekopdracht van de bank, ons kantoor al ingelicht en is het dossier al opgestart.

Er zijn grofweg drie soorten hypotheekdossiers mogelijk, te weten:
1 een hypotheek bij de aankoop van uw nieuwe woning; en
2 een hypotheek waarbij u uw oude hypotheek oversluit (d.w.z. dat u oude hypotheek aflost en nieuwe
hypotheek afsluit)
3 een hypotheek, opvolgend op uw huidige hypotheek (een tweede (of verdere) hypotheek)

1. Hypotheek bij de aankoop van uw nieuwe woning:
Uit de opdrachtbrief van de bank blijkt dat het een eerste hypotheek betreft. Door de notaris wordt onderzoek gedaan bij het Kadaster om te kijken bij welke bank(en) de huidige hypothe(e)k(en) van de verkoper is/zijn afgesloten.
Op het moment dat de datum bekend is waarop u uw nieuwe woning in eigendom krijgt wordt per die datum de aflosnota (het restant van de hypotheekschuld van de verkoper) opgevraagd van de hypotheek van de verkoper. Ons kantoor zorgt ervoor dat de eventuele hypotheek van de verkoper op het moment van de overdracht wordt afgelost uit de verkoopopbrengst.

2. Oversluiting hypotheek of opvolgende hypotheek:
Uit de opdrachtbrief van de bank blijkt dat het een oversluiting van de oude hypotheek betreft, dan wel een opvolgende (bijvoorbeeld tweede) hypotheek betreft.
Door de behandelaar (zijn jullie dat? Anders dat wellicht ook zo vermelden: door de behandelaar van ons kantoor) wordt onderzoek gedaan bij het Kadaster om te kijken of er al een hypotheek op het onderpand rust en zo ja, bij welke bank.

In het geval van oversluiting van de oude hypotheek wordt door ons kantoor de aflosnota bij de bestaande bank opgevraagd, zodat deze oude hypotheek dan met de te ontvangen gelden uit de nieuwe hypotheek kan worden afgelost.

3. Ingeval het een vestiging van een opvolgende hypotheek betreft dient er, in het geval de bestaande hypotheek bij een andere bank is afgesloten dan de bank waar de nieuwe hypotheek wordt afgesloten, door de cliënt toestemming aan de andere bank(en) te worden gevraagd om de nieuwe hypotheek te vestigen.
Mochten er op verzoek van de bank doorlopende kredieten dienen te worden afgelost, dan worden de aflosnota’s eveneens opgevraagd.

de behandeling van uw hypotheek
Op het moment dat ons kantoor de hypotheekstukken ontvangt, wordt op dezelfde dag door ons kantoor aan u een informatieformulier gezonden met het verzoek om enkele van toepassing zijnde documenten toe te sturen (bijvoorbeeld het eigendomsbewijs en een kopie van uw paspoort). Voorts wordt u verzocht om telefonisch contact op te nemen voor het maken van een afspraak voor het ondertekenen van de hypotheekakte.

Uw dossier zal worden klaargemaakt en u ontvangt een concept van de hypotheekakte en een afrekening met daarop een overzicht van onder andere de eventuele aflossing van de oude hypotheek, kadasterkosten en notariële kosten.

Na ondertekening van de akte zal de notaris zorgdragen voor de afwikkeling van de geldstromen, hij zal de akte inschrijven in het kadaster en zal u en de bank een afschrift toezenden van de akte.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda