-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700 My status


- oprichten bv
- statutenwijziging
- minder kapitaal
- fusie
- aandelen
- overdracht

 Juridische fusie

Een juridische fusie is een rechtshandeling van twee of meer rechtspersonen waarbij één rechtspersoon het vermogen van de andere rechtspersoon verkrijgt of een nieuwe rechtspersoon wordt opgericht bij de rechtshandeling.

De juridische fusie is een ingrijpende herstructurering van een rechtspersoon.

Bij een dergelijke fusie gaat nl. het gehele vermogen van de verdwijnende rechtspersoon over op de verkrijgende rechtspersoon en houdt de eerstgenoemde rechtspersoon op te bestaan.

Het grote voordeel van de juridische fusie is echter dat de verschillende vermogensbestanddelen niet afzonderlijk hoeven te worden overgedragen. De overdracht geschiedt nl. onder algemene titel.

Daar er voldaan dient te worden aan een wettelijke vastgelegde procedure is het van belang dat u tijdig contact opneemt met de notaris.

De stappen die bij een juridische fusie gevolgd dienen te worden bestaan uit:

  • voorstel tot fusie
  • toelichting op de voorgenomen fusie
  • terinzagelegging (o.m. bij het handelsregister)
  • publicatie van de terinzagelegging in een landelijk dagblad
  • de verklaring van geen bezwaar (non-verzet) af te geven door de rechtbank
  • besluit tot fusie en tenslotte
  • de notariële akte van fusie.

Ook moet bekeken worden of er op voorhand geen wijziging van de statuten van de verkrijgende rechtspersoon (bijv. een besloten vennootschap) moet worden gerealiseerd.

Kortom een complex gebeuren. Ons kantoor adviseert u echter graag over een en ander.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda