-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5204720 My status- koopcontract
- leveringsakte
- erdienstbaarheid
- hypotheekakte
- verdelingsakte
 


Erfdienstbaarheden


Erfdienstbaarheden zijn regelingen ten behoeve van een erf en ten laste van een ander erf.

Een voorbeeld hiervan is de erfdienstbaarheid van overpad of uitweg.

De eigenaar van het ene (heersend) erf mag over het (lijdend) erf van een andere eigenaar, om van en naar zijn erf te gaan, te voet of met de fiets of een ander voertuig.

Een erfdienstbaarheid ontstaat onder andere door het opmaken van een notariële akte en inschrijving daarvan in de openbare registers van het Kadaster.

In de akte kan worden bepaald hoe van de erfdienstbaarheid gebruik mag worden gemaakt en of de eigenaar van het erf ten behoeve waarvan de erfdienstbaarheid is gevestigd een vergoeding moet betalen of voor onderhoud zorg dient te dragen.

Een erfdienstbaarheid kan ook ontstaan door verjaring.

Als bijvoorbeeld een bepaalde situatie al zo lang bestaat dat er na verloop van een (bepaalde) termijn automatisch een erfdienstbaarheid is ontstaan. Als de verjaring te goeder trouw is dan bedraagt de termijn 10 jaar.

Is de eigenaar van het heersend erf niet te goeder trouw dan bedraagt de termijn 20 jaar.

De beëindiging van een erfdienstbaarheid kan op verschillende manieren:
- er is langer dan 20 jaar geen gebruik gemaakt van de erfdienstbaarheid;
- de eigenaar van het lijdend erf vraagt de rechter om het recht te beëindigen;
- de eigenaar van het heersend erf ziet af van het recht;
- zowel het heersend als het lijdend erf worden eigendom van één eigenaar.

In een akte van levering van een woonhuis kunnen erfdienstbaarheden worden gevestigd ten behoeve of ten laste van het verkochte huis en ten behoeve of ten laste van een naburig huis.

Een erfdienstbaarheid kan ook gevestigd worden in een aparte akte; dit is bijvoorbeeld het geval als de eigenaren van 2 huizen een gezamenlijke oprit hebben en daarover bepaalde afspraken willen maken.


Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda