-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Notaris alleen in Breda?

Nee, ons kantoor verleent diensten in Breda en omgeving (Bavel, tilburg, Etten-Leur etc.)

Is een tweetraps making in mijn testament aan te raden?

Dat kan, dit is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maak vrijblijvend een afspraak.

Bent u bloot eigenaar van de woning van uw ouders?

Indien er in het verleden een situatie is ontstaan waarbij de ouders het vruchtgebruik hebben verkregen en de kinderen de blote eigendom (in verband met besparing van erfbelasting) kunt u in verband met de nieuwe wet erfbelasting voor een (onaangename) verrassing komen te staan! Neemt u vrijblijvend contact met ons kantoor op.

Samenwoners let op?

U woont al samen of u wilt gaan samenwonen. En u wilt maximaal belastingvoordeel behalen? Vergeet dan niet om een samenlevingscontract op te stellen! Neem gerust contact op met ons kantoor.


T- 076 - 5222700 My status


- oprichten bv
- statutenwijziging
- minder kapitaal
- fusie
- aandelen
- overdracht

 


Aandelenoverdracht

Indien een aandeelhouder zijn aandelen in een B.V. wil overdragen is hiervoor een notariƫle akte vereist. Deze akte dient aan een aantal wettelijke voorschriften te voldoen.

Aan de hand van het aandeelhoudersregister van de vennootschap dient de notaris te onderzoeken of degene die de aandelen gaat leveren ook daadwerkelijk daartoe bevoegd is. Ook dient te worden vastgesteld of een eerdere levering als geldig kan worden beschouwd. Tevens dient voldaan te zijn aan de in de statuten vermelde blokkeringsregeling. Deze blokkeringsregeling houdt vaak in dat aandelen eerst aan eventuele overige mede-aandeelhouders te koop dienen te worden aangeboden.

De akte zelf dient o.m. de gegevens van verkoper, koper en de vennootschap te bevatten, het

aantal en de soort van de over te dragen aandelen, de nominale waarde van de aandelen,

koopprijs en de wijze van betaling daarvan, kwijting van de koopprijs, de eigendomsverkrijging van de aandelen door verkoper, (eventuele) goedkeuring van de verkoop door de overige aandeelhouders, onder welke garanties de overdracht plaatsvindt etc.

De betaling van de aandelen vindt dikwijls plaats door storting op de derdengeldenrekening van de notaris.

Na het ondertekenen van de akte door partijen draagt de notaris zorg voor het bijwerken van het aandeelhoudersregister. Tevens draagt hij zorg voor de verwerking van de wijziging(en) bij het handelsregister.

Ons kantoor kan voor u ook de aan de akte levering van aandelen ten grondslag liggende koopovereenkomst opmaken.

Mocht u nadere vragen hebben, ons kantoor adviseert u graag!Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Clercx Claassen Leenders Netwerk Notarissen te Breda
Kantooradres:
Nieuwe Ginnekenstraat 30
Postadres:
Postbus 4950
4803 EZ Breda

T 076 522 27 00
F 076 514 62 97
mail: info@cclnotarissen.nl

KVK: 171.91.229
BTW: NL8180.68.851B.01
Bank: 1167.12.201
 
Algemene voorwaarden
Uw notaris in Breda